Primăria municipiului Buzău achiziționează servicii pentru organizare “Spectacol Revelion 2017”

Stiri Buzau, stiri din Buzau

Primaria municipiului Buzau intentioneaza sa achizitioneze in baza dispozitiilor cap. 3 Sectiunea 5 – Paragraf 8, art.101,alin.(2) din Hg.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publie, urmatoarele servicii cuprinse in anexa nr.2 din Legea 98/2016:
“Servicii de organizare de evenimente culturale – Spectacol Revelion 2017, in data de 31 decembrie 2016”
Descrierea succinta a contractului:
Pentru a marca trecerea in noul an, in data de 31.12.2016, incepand cu orele 20.00 se doreste achizitionarea de servicii pentru evenimente ce constau in:
a. Organizarea unui concert In Piata Dacia.Concertul se estimeaza a avea o durata de cel putin 5 ore, fiind sustinut de trupe /solisti consacrati la nivel local cum ar fi : Nemuritorii, Kronos, G. Mitrea, Nina Stamate, Mirela Ursache, Teodora Birsan, Sabin Lupu, Andrada, Chihlimbar, Atena Bratosin, Gabriela Bolocan, Diana Ionita, Ion Baicus, Iulia Papazisu, Loredana Manescu, Alina Mihai, precum si nationali cum ar fi: Proconsul ,Elena Merisoreanu, Raluka, Vano-Tek, etc.
b. Prestatorul va pune la dispozitie instalatie de sunet profesionala exterior (30.000 W), instalatie lumini exterior , promovare mass media locala, afise color promovare eveniment, autorizatie opera muzicale, banner spate scena, 2 prezentatori pe durata de desfasurare a spectacolului.
1. Achizitia serviciilor prevazute mai sus (anexa 2 din Legea98/2016) va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata cu un contract de servicii. Oferta finaciara va fi postata in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 16.12.2016, orele 14:00. Dupa aceasta ora vom cerceta ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod CPV si denumirea serviciilor, conform anunt. In acelasi timp va rugam sa transmiteti oferta financiara si formularele de calificare pe adresa de e-mail: investitii@primariabuzau.ro, urmand ca dupa stabilirea castigatorului acestea sa fie transmise doar de catre castigator, in original, la sediul nostru: Registratura Primariei Municipiului Buzau, Str.Unirii nr. 163, (termen de transmitere – 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei in SEAP). Documente de calificare:
– Declaratiile privind neancadrarea in situatiile prev. la art. 164,165, si 167 din legea 98/2016.
– Declaratie privind conflictului de interese conform art.59 si 60
– Fisa informatii generale
– Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului si protectiile mediului, social si al relatiilor de munca rezultate din reglementarile specific la nivel national
– Copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, lizibila si conforma cu originalul din care sa reiasa ca obiectul de activitate are correspondent obiectul achizitiei.
Modelele de formulare sunt atasate prezentului anunt.
Codul de clasificare CPV : 79952100-3

Se vor completa si transmite formularele atasate.
Prestatorul va respecta legislatia romaneasca si europeana in vigoare privind spectacolele in aer liber.
Pretul total ofertat va cuprinde toate costurile aferente serviciilor mai sus enumerate, inclusiv drepturile de autor si drepturile conexe drepturilor de autor.
Termenul de depunere oferta: 16.12.2016, orele 14.00

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Investitii,Achizitii Publice , str.Unirii nr.163 , camera 1, telefon /fax 0238/726.092, email: investitii@primariabuzau.ro.

sursa Primaria Buzau

Știri din aceeași categorie